De wegh van Meijl op Seven

Welkom

DE GOUDEN PEELHELM Een nieuw boek met nieuwe ontdekkingen over de Romeinse officiershelm uit de Peel Klik hier voor meer informatieWelkom op de website van de Wegh van Meijl op Seven, het vertelt een oude sage wat ooit in het Peelgebied gebeurd is.

De Gouden Peelhelm en de zilveren Sierschijf van Helden

Twee belangrijke vondsten die het meest tot ieders verbeelding spreken, gevonden bij het graven van turf nabij Helenaveen.
De Gouden Peelhelm werd in 1910 gevonden samen met heel veel andere zaken die behoorden bij een hoog geplaatste Romeinse officier met zijn gezadeld paard. Op 15 meter afstand van deze hoofdvondst, werden de resten van een tweede slachtoffer ontdekt. Gezien de vondst van een groot aantal slingerstenen en pijlpunten rondom deze vondstplek lijkt de indruk gewettigd dat beide slachtoffers en het paard zijn omgekomen door geweld.
De zilveren sierschijf, bekend als de Sierschijf van Helden, is veel eerder gevonden, waarschijnlijk in 1838 of 1839.
De Sierschijf van Helden is achteraf gezien een foutieve benaming, omdat ze met het illegaal graven van turf zeer waarschijnlijk op Deurnes en dus Brabantse gebied is gevonden.
De exacte vindplaats is niet bekend, maar een kleine reconstructie wijst in de richting van de grens met Helden. Dit is ook de enige plek waar een hoge zandrug tot diep in de Peelvenen doorliep en dit is dan ook de enige verklaarbare toegang tot beide vindplaatsen. Aanvankelijk was over dit object weinig bekend, alleen dat ze zou zijn gevonden achter Maris. Maris is Heldens gebied.
Intussen is uit archiefstukken bekend dat het geen solitaire vondst betrof, volgens de archieven zijn er ook een Romeins zwaard en gouden munten bij gevonden.

St. Wilbertsput

St. Wilbertsput De eerste wandelmijl begint bij de St. Wilbertsput aan de huidige weg van Meijel – Neerkant en voert tot bij de ingang van de Molenpeel. Oorspronkelijk begon de Wegh van Meijl op Seven aan de Meijelse Dorpstraat, het beginpunt lag bij de eeuwenoude Kurversweg tegenover het huidige hotel de Swaen, vanaf hier voerde de weg rechtstreeks naar het gebied Molenpeel, tot waar nu de eerste Mijlsteen staat. Het gebied waardoor ooit de oude Kurversweg slingerde, is volgebouwd met een moderne woonwijk, hierdoor is de oude route niet meer te reconstrueren.

Lees meer »

Zuil I

Zuil I De weg voert verder vanaf De Molenpeel bij Meijlpaal I over de Peelkanalen en door de Kwakvors en Scherliet naar Meijlpaal II op de Marisberg. Deze tweede Meijl loopt met een grote omweg door de Kwakvors en langs de Scherliet tot op de hoog gelegen Marisberg. Vanaf Meijlpaal I de weg verder volgen, eerst komt u langs een boerderij met de naam “Bedjes Has”, tegenwoordig is hier privékliniek Alizonne gevestigd. “Betjes Has” was vroeger een cafeetje en een begrip bij de Peelarbeiders, als ze op zaterdag na een week hard werken hier aanlegden, met een paar glaasje spoelden ze alle ontberingen van het zware Peelwerk weg. Hier bij het Peelkanaal gaat u rechts en volgt het pad langs het kanaal tot bij de twee bruggen over de Peelkanalen.

Lees meer »

Zuil II

Zuil II Na de laatste ijstijd werd hier door de overheersende zuidwestelijke wind veel stuifzand afgezet. Op die manier ontstond langzaam maar zeker een langgerekt en breed plateau. Dit plateau kennen wij nu als de Maris berg en de wat verderop gelegen aansluitende Houwenberg. Deze hoogt draait van oost naar zuid met een grote boog om het dorp Grashoek heen en sluit een kilometer verder bijna perfect aan op die andere hoogte, de Houwenberg.

Lees meer »

Zuil III

Zuil III De Houwenberg is in deze reeks zonder twijfel van alle mijlen van de Weg van Meijl op Seven, een van de belangrijkste. De Houwenberg ligt ongeveer halverwege de Wegh van Meijl op Seven en is gezien de vele archeologische vondsten ooit een heel belangrijke site geweest. Dagelijks passeren honderden mensen vanuit het dorp Grashoek via de Pastoor Vullinghsstraat deze onopvallende heuvel, zonder te beseffen dat hij het middelpunt vormt van een lange zandrug. Vooral aan de rechter zijde van de Pastoor Vullinghsstraat is op de Houwenberg veel zand afgegraven, benodigd het ophogen van de laagten waar het dorpscentrum is gebouwd. Hier ten noordoosten van de kern Grashoek zijn vóór en na WO-II veel urnen urnenresten aangetroffen.

Lees meer »

Zuil IV

Zuil IV Gekozen is om de belevingsroute door het vloeiveld van de Groote Molenbeek te beleven en verder langs het Vliegertsbroek, de opbouw het landschap is van hieruit gezien gemakkelijk te begrijpen. We gaan eerst een stukje de grindweg naar beneden tot de eerste mogelijkheid rechts we volgen de weg die na 250 meter naar links af buigt, doorlopen tot waar het wandelpad langs de Groote Molenbeek begint. Waar het wandelpad begint slaan we rechtsaf en volgen de wandelroute langs de Groote molenbeek, na 300 meter de asfaltweg (Vliegertsdijk) oversteken en de route verder vervolgen. De bosschages aan de overkant van de Groote Molenbeek ligt het Vliegertsbroek aan uw rechterhand ligt het hoger gelegen gebied de Vliegert.

Lees meer »

Zuil V

Zuil V De natuur heeft hier duizenden jaren geleden een prachtig kunstwerk afgeleverd, gemiddeld vijf meter hoog bijna een kilometer lang en in totaal wel vijfhonderd meter breed. Helaas zijn beide gewelde zijden van deze mooie zand rug door boeren afgegraven en aan hun akkers toegevoegd, ondanks deze armoedige roofbouw is het aflopende deel in het landschap nu nog goed herkenbaar.

Lees meer »

Zuil VI

Zuil VI De Schatberg vormt aan de oostkant van de Peel een natuurlijke blokkade en sluit de waterafvoer vanaf het Peelplateau naar het laag gelegen Molenbeekdal nagenoeg af. De hoog gelegen Peelmoerassen en de gebieden waardoor de Groote Molenbeek stroomt zijn gescheiden door de natuurlijke hoogten van de Schatberg, de Steeghberg en verderop de Kronenberg. Duizenden jaren lang hebben zandverstuivingen bijna alle riviertjes die vanuit de hoog gelegen Peel naar beneden stroomden ingedamd. Op één plekje na, hier heeft de Groote Molenbeek lang geleden een gaatje gevonden in de hoogten die het Peelgebied omsluiten. Ondanks het grote hoogteverschil stroomde het Peelwater vroeger maar mondjesmaat uit het Peelgebied.

Lees meer »

Zuil VII

Zuil VII Het gebied Steeghberg en het aansluitende Heesberg zijn wat vlakker dan de Schatberg. Vroeger lagen hier uitgestrekte heidevelden en moerassen, die vormden een brede buffer tussen de Peelvenen en het Maasdal. De naam Steeghberg is afgeleid van de oeroude buurt de Steegh, de naam Heesberg is afgeleid van de verderop gelegen oude buurt de Hees. Sinds mensenheugenis liggen er een aantal boerderijen die samen een woongemeenschap vormen. Rond het oeroude Sevenum liggen meer vergelijkbare groepjes van oude buurten en gehuchten.

Lees meer »

Zuil VIII

Zuil VIII Het Grootveld is werkelijk een groot veld, zowel letterlijk als figuurlijk. Deze brede grindweg, de Steeghbredeweg voert midden over een enorm groot landbouw gebied met een geweldig uitzicht, links ziet u het torentje van de kerk van de Kronenberg. Midden over het Grootveld, bij de eerste wegkruising staat de in Sevenum overbekende Kruusboeëm. Onder de Kruusboeëm staat al sinds mensenheugenis een veldkruis en een bank, op een kaart uit 1729 staat het kruis al ingetekend. Bijna 250 jaar geleden is bij het kruis een kastanjeboom geplant, in 1967 legde deze machtige boom het loodje, intussen is hij vervangen door een nieuw exemplaar die ook alweer tot behoorlijke proporties uit zijn kluiten is gewassen.

Lees meer »

Zuil IX

Zuil IX Op het einde van de oorlog is de kerk van Sevenum door oorlogsgeweld vernietigd, toen na de sloop in 1948 tussen heel oude funderingen archeologisch werd gedaan, trof men op een diepte van 230 cm. een uitgeholde boomstam aan, deze reeds voor onze jaartelling mogelijk als doopput (?) in gebruik is geweest. Deze tiende en laatste mijl leidt naar de kerk midden in het dorpshart van Sevenum.

Lees meer »

Zuil X

Hier volgt meer informatie over zuil X: de kerk van Sevenum.

Lees meer »