De wegh van Meijl op Seven

Zuil VI

Zuil VIMeijl 7

Via de Schatberg naar Toverland. De belevingsroute van deze zevende meijl  bedraagt 2283 m.(blauwe lijn) Deze afstand betreft zowel voor de wandel, als de fiets of de rij afstand. 

Hier langs de Schatberg heeft de Groote Molenbeek een gaatje gevonden in de hoogten die het Peelgebied omsluiten. Ook de Schatberg vormt op haar beurt weer die natuurlijke blokkade en sluit de waterafvoer vanaf het Peelplateau naar het laaggelegen Molenbeekdal nagenoeg af, op dat ene gaatje na.

De Schatberg is al eeuwen omgeven door volksverhalen, vertelsels, legenden en sagen. Alleen al de naam roept op tot nadenken: waar komt die vandaan? Ook hier bestaat een oude sage, die feitelijk een variant is op de sage van de WvMoS.

De sage van de Schatberg luidt als volgt:

Wij zitten op den Schatberg, en denken eraan, dat als een boer ons nu ziet zitten, hij voor zich mompelen zal: “Ze zullen zoeken, maar ook niets vinden.”

Want in dezen Schatberg is veel gezocht, getuige de groeven in de flanken en de gaten in den top.

Een officier van hoge komaf ligt hier begraven. Hij heeft zijn gouden degen naast zich liggen en een schat dien hij moest bewaken.

Hij sneuvelde hier. Hoe? Dat weet men niet. Maar hij werd door zijn volgelingen hier in de buurt begraven.

Ook deze volgden hem echter in den dood. En aldus ligt hij hier te wachten.

De een vertelt u, het was een Romein, een ander verhaalt dat het een Spanjaard was, maar ieder heeft toch wel eens in de Schatberg gegraven, oud en jong zijn op den wonderheuvel geklommen.

De schat echter, hij is nog evenmin gevonden als de ‘Kroon’ op het gehucht Kronenberg, dat ge een weinig meer naar rechts op Horst aan ziet liggen.

Wat er ook van zij, vaststaat de mening bij het landvolk, dat er op den Schatberg en op Kronenberg vreemde dingen geschied zijn, die nog steeds op een verklaring wachten.

Uit: Limburgse Sagen en Legenden door A.F. van Beurden.

In: Buiten 30 april 1910 (4e jaargang nr.18 pag. 207).

Zeven weken na het verschijnen van het blad Buiten, werd de Gouden Peelhelm gevonden.« Zuil V - Zuil VII »