De wegh van Meijl op Seven

Zuil IX

Zuil IXMeijl 10

Van het Grootveld naar Sevenheijm. (Sevenum) Het laatste deel van de belevingsroute naar het eindpunt Sint-Fabianus en Sebastianuskerk van Sevenum bedraagt via de Peeperstraat 1970 m. (blauwe lijn) of via Den Eigen 1390 m. Deze afstand betreft zowel voor de wandel, als de fiets of de rij afstand.

Op 22 november 1944 werd de toren van de kerk door de Duitsers opgeblazen. De verwoesting was enorm. De kerk van Sevenum was een ruïne en niet meer te herstellen. Na de oorlog werd de kerkruïne gesloopt en vond er tussen oeroude funderingen van de voorgangers van deze kerk een oudheidkundig bodemonderzoek plaats. Hierbij werd een belangrijke ontdekking gedaan. Op een diepte van 230 cm werd tussen de oude funderingen een houten tonput gevonden, die bestond uit een uitgeholde boomstam van eikenhout.

Archeologe Judith Schuijf suggereert in haar boek Heidens Nederland (1995), dat deze put deel uitmaakte van een pre-christelijke heidense cultusplek.

Hiermee is aangetoond dat Sevenum veel ouder is dan tot nu werd aangenomen.

De plaatsnaam Sevenum of Sevenheym is van Frankische oorsprong en de naam is vermoedelijk in de zesde eeuw ontstaan, maar de plaats zelf was vele malen ouder.

Het bestond al in de Romeinse tijd en heeft de komst van het Christendom zeker al  vanaf het begin beleefd. Deze belevingstocht gaat terug naar het begin van de vrijheid van het Christendom, die tijdens de regeerperiode van Keizer Constantijn (306-337) mogelijk werd. De suggestie is dat die vrijheid hierheen werd gebracht door een Romeins officier die de Gouden Peelhelm droeg, bezet met vroegchristelijke symboliek. Bij het binnengaan van de kerk legt de pelgrim zijn hand op de zuil en overdenkt de beleving die onderweg is opgedaan. De kerk en aangrenzende Mariakapel, naast de hoofdingang, is hiervoor dag en nacht geopend. Naast veel bestaande toeristische routes is dit een geheel nieuwe; een historische Peelroute, die ieder op een eigen manier beleefd mag worden.


« Zuil VIII - Zuil X »