De wegh van Meijl op Seven

Zuil IV

Zuil IVMeijl 5

Van de Houwenberg naar de Vliegert. De belevingsroute van deze vijfde meijl bedraagt 1788 m. (blauwe lijn) deze afstand betreft de wandel afstand. De fietsafstand of de rij bedraagt 2003 m. bij voetpad rechtsaf via de Roomweg en dan de bordjes volgen.

Vanaf de Houwenberg is het niet meer mogelijk om het originele tracé te volgen. Oude wegen en paden zijn overploegd en omgevormd tot grote aaneengesloten percelen landbouwgrond. Het oude tracé van de WvMoS liep over de hoogtes van de Vliegert naar de Lorbaan en verder naar de Schatberg. Om bebouwingen en gecultiveerd land te ontwijken is gekozen voor een omweg langs de Groote Molenbeek, desalniettemin niet minder interessant.

De Vliegert is op haar beurt weer het verlengstuk van de Houwenberg. Hier zijn vroeger, met name aan de oostzijde van de Lorbaan, tijdens ontginningswerkzaamheden veel urnen gevonden.

De vondst van grote aantallen urnen wijst erop dat hier al ruim voor de Romeinse tijd bewoningsconcentraties lagen.

De Groote Molenbeek, waarlangs nu de route van de WvMoS voert, is een voorbeeld van een beginnend meanderend riviertje dat uit de Peel van de oostzijde van de Peelrand richting Maas stroomde.

De waterscheidingen op deze hoogtes voerden aan de westzijde het water af naar de Peel en aan de oostzijde naar kleine riviertjes die in de Maas uitmonden.

De turfvelden van de Peel lagen namelijk meters hoger dan de omliggende gebieden. De zandplateaus en de hoge ruggen vormden samen een natuurlijke wal waarover het Peelwater niet kon wegstromen. Feitelijk was de Peel een gigantisch groot ‘kratermeer’ dat metershoog boven zijn omgeving uitstak.« Zuil III - Zuil V »