De wegh van Meijl op Seven

Zuil III

Zuil IIIMeijl 4

Van de Marisberg naar de Houwenberg. Deze belevingsroute van deze vierde meijl bedraagt 2153 m. (blauwe lijn) Deze afstand betreft zowel voor de wandel, als de fiets of de rij afstand.

De Houwenberg is het verlengstuk van de Marisberg en ligt halverwege de WvMoS en is gezien de vele archeologische vondsten een erg belangrijk gebied.

Hier zijn niet alleen veel urnenscherven gevonden, maar ook Romeinse munten, maar ook gebruiksvoorwerpen, zoals een mes, een bijl en enkele wrijfschalen. Deze vondsten  getuigen van een intensieve bewoning op de Houwenberg.

De gunstige ligging van de Houwenberg maakte hier bewoning mogelijk. Moeder Natuur voorzag rijkelijk in de levensbehoeften voor haar bewoners: er waren vruchtbare laagten ten zuiden van de Houwenberg en er lag een jacht- en visgebied dat zich uitstrekte tot in de Peel. Het onontbeerlijke verse water borrelde op uit de bronnen van de Groote Molenbeek. De oorsprong van de naam Houwenberg wijst op: slaan, wat de betekenis is van het woord ‘houwen’, en stamt uit het oer-Germaans.

Hoewel de naam Houwenberg niet expliciet in de sage van de WvMoS wordt genoemd, kan de naam verwijzen naar een toponiem voor een slagveld.

De sage verhaalt dat een Romeinse hoofdman en zijn schildknaap in het moeras van de Peel werden gedreven en omkwamen.

De Houwenberg kreeg een beschermde archeologische status! 

 

« Zuil II - Zuil IV »