De wegh van Meijl op Seven

De sage van de schatbergWij zitten op den Schatberg, en denken er aan, dat als een boer ons nu ziet zitten, hij voor zich mompelen zal: “ze zullen zoeken, maar ook niets vinden”. Want in dezen Schatberg is veel gezocht, getuige de groeven in de flanken en de gaten in den top. Een officier van hooge komaf ligt hier begraven, hij heeft zijn gouden degen naast zich liggen en een schat, dien hij moest bewaren. Hij sneuvelde hier, hoe dat weet men niet, maar werd door zijn volgelingen hier in de buurt begraven. Ook dezen volgden hem echter in den dood. En aldus ligt hij hier te wachten. De één vertelt u, het was een Romein, een ander dat het een Spanjaard was, maar ieder heeft toch wel eens in de Schatberg gegraven en oud en jong zijn op den wonderheuvel geklommen. De schat echter, hij is nog evenmin gevonden als de “Kroon” op het gehucht Kronenberg, dat ge een weinig meer rechts op Horst aan ziet liggen. Wat er ook van zij, vaststaat de meening bij het landvolk, dat er op den Schatberg en op Kronenberg vreemde dingen geschied zijn, die nog steeds op verklaring wachten.


Uit: Limburgsche Sagen en Legenden, door A.F.van Beurden,
in: Buiten 30 april 1910 (4e jrg.), nr. 18, pag. 207

Deze datum spreekt voor zich, amper zeven weken erna werd de Gouden Helm gevonden.