De wegh van Meijl op Seven

Beleidsplan

10 November 2021

Betreft: beleidsplan WvMoS

Fiscaal nummer: 863132157

Inschrijving K.V.K. 84207108

De Wegh van Meijl op Seven, afgekort als WvMoS, is een historisch educatief project.  

De basis van de stichting is behoud en promotie voor de verre toekomst, van een project wat is bedoeld om het voor de lange toekomst te perfectioneren door het verder uit te bouwen en veilig te stellen.

Het verhaal is ontstaan uit een heel oude sage, die haar oorsprong heeft in de verre Oudheid rond de Romeinse tijd.

 

Korte omschrijving van de oorsprong.

Het gaat over een gebeurtenis uit de Romeins tijd en heeft zijn weerslag met het omkomen van een Romeinse officier met zijn Compaan vermoedelijk door geweld.

Hun resten met die van een gezadeld paard zijn aangetroffen tijdens het turf graven in de Peel op vrijdag 17 juni 1910.  Van deze vondst spreekt de Gouden Peelhelm die wordt bewaard in het Rijks Museum voor Oudheden in Leiden het meest tot de verbeelding. Maar er is meer als die Gouden Helm, er is veel meer gevonden en er is nog veel te ontdekken.

Wat zich toen precies heeft voltrokken is niet meer te achterhalen maar met studies met nieuwe ontdekkingen proberen we dit mysterie stukje bij beetje te ontrafelen.

Wat wel zeker is dat hier tussen de Peeldorpen Meijel en Sevenum al een heel oude verbinding bestond, een verbinding pad of weg waar deze naam van is afgeleid.

Sporen van de Romeinse aanwezigheid zijn overal langs deze route teruggevonden.

Deze route is inmiddels voorzien van elf op onderlinge afstand van een Romeinse mijl van ongeveer 1.6 km meter monumentale zuilen waarop de naam en beeltenis van de Gouden Peelhelm staan afgebeeld.

 

Samenstelling van het bestuur.

Samen vormen we met de bestuursleden en een aantal vrijwilligers een werkgroep waarin we in het Peelgebied veldonderzoek doen naar de oorsprong van het mysterie en plaatsen onze bevindingen en op Informatie borden, en in boekenvorm en routekaarten.

Het bestuur is gekozen uit mensen met ervaring uit bestaande organisaties, Dhr H. van der Linden uit de SSNCE, Stichting Studiecentrum Nederlands Cultureel Erfgoed.

Dhr P.W.M. van der Beele Groengroep Sevenum, Dhr. H.G.G. Steeghs Historische Werkgroep Grashoek, Mw. E.G.J.Kluijtmans als penningmeester en ikzelf L.J.H. Kluijtmans naast initiatiefnemer en voorzitter ook vanuit en namens de Historisch Werkgroep Grashoek

 

Kosten en inkomsten;

 

Inkomsten

Zullen voornamelijk afkomstig zijn uit projectmatig gesubsidieerde projecten verder uit sponsoring, giften en afhankelijk van succes uit royalty’s van kaart en boekverkoop.

Het betreffen zeker geen grote bedragen en moeten we eerder denken in honderdtallen als in duizendtallen.

Afhankelijk van het indienen voor ondersteuning van projecten zal de totale inkomsten, beperkt blijven tot hooguit enkele duizenden euro’s.

De WvMoS betreft dus duidelijk een idealistische stichting en zeker niet bedoeld voor het maken van geldelijk gewin.

Uitgaven

Vanuit het bestuur worden geen vergoedingen in de vorm van loon of toelagen betaald, al het werk is op basis van vrijwillige deelname,  kosten voor uitgaven voor materiaal of diensten aan derden worden wel vergoed.

De plannen om zelfstandig te kunnen werken zijn al jaren geleden ingezet en begonnen, met de uitgave mijn eerste boek met de titel E Palude Emergo in 2010, destijds geheel in eigen beheer uitgegeven.

Verder zijn al bestaande en gerealiseerde projecten in het verleden gefinancierd uit  provinciale en gemeentelijke en subsidies uit fondsen op naam en rekening via dorpsoverleg Grashoek.

De Stichting WvMoS is mede als zelfstandige stichting opgericht om niet langer afhankelijk te zijn van derden in zake het aanvragen van projectsubsidies en het opstarten van de hiervoor genoemde projecten.